Feed on Posts or Comments 14 December 2019

Category ArchiveUncategorizedUncategorized bomba.phe@smjk.edu.my on 30 Jan 2019

Hari Sukan 2018

LAPORAN HARI SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 2018.

         Tarikh : 12/5/2018

         Masa :  7:00 a.m. – 12:00 p.m.

         Tempat : USM

         Peserta : 28 orang dan Pn. Ooi Hon Bu

         Objektif :

1) Untuk memupuk disiplin dalam kalangan pelajar.

2)Untuk meningkatkan tahap kemahiran kawad kaki.

3)Untuk memahami pengetahuan tentang kawad kaki.

         Kandungan:   

Pasukan Kadet Bomba merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbir sekolah yang memberi       sokongan padu dan nasihat kepada kami untuk menyertai hari sukan tahunan sekolah.Pasukan kami akan menunjukkan kesungguhan semasa menyertai hari sukan tahunan sekolah ini. Hubungan yang erat dan kerjasama antara ahli jelas kelihatan apabila mereka berusaha untuk menjayakan hari sukan tahunan sekolah ini. Hari sukan tahunan berjalan dengan lancar

 

         Penambahbaikan:

 • Menggalakkan lebih banyak peserta menyertai pasukan kawad kaki ini.
 • Memberi pengetahuan yang lebih kepada peserta.
 • Meningkatkan stamina peserta.
 • Meningkatkan prestasi ahli pasukan kawad kaki.

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh,                                                                                                            Disahkan oleh,

 

 

_________________                                                                                                     __________________

Pn. Ooi Hon Bu                                                                                                                        En. Cheah Yew Hong

Ketua Penasihat                                                                                                                Penyelaras Aktiviti Kokurikulum

Kadet Bomba dan Penyelamat                                                                                                  SMJK HENG EE

SMJK HENG EE

  

Uncategorized bomba.phe@smjk.edu.my on 03 Jan 2018

Rancangan Tahunan 2018

PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI BADAN KOKURIKULUM KADET BOMBA DAN PENYELAMAT TAHUN 2018

 

Guru Penasihat :      

1. Pn. Ooi Hon Bu                 2. En. Chiew HongChun                   

 3. Cik. Lye Wei Wan           4.Cik Noor Izwati Bt. Mohd Shamsudin   

5. Cik. Tan Li Ting                6. Pn. Shuhaida bt. Sapar@Sapari

 7.Cik Tan Li Ting                 8.En. Firdaus B. Abdullah

 

Bil. Aktiviti

Objektif

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
1. Pengambilan ahli baru -Pengambilan ahli baru.

-Memperkenalkan Kadet Bomba Dan Penyelamat kepada samua ahlibaru.

14 Januari Semua ahli
2. Aktiviti membersihkan paip/memantau semua alat pemadam api -Memboleh digunaastikan semua paip hose adalah dalam keadaan bersih dan boleh guna. Sepanjang tahun Semua ahli
3. Latihan Fizikal -Meningkatkan stamina ahli-ahli Sepanjang tahun Semua ahli
4. Pertandingan pengetahuan Kadet Bomba -Menambah ilmu pengetahuan ahli-ahli tentang  Kadet Bomba. Mei Ahli pasukan kawad kaki sahaja
5. Konsert Sekolah -Membantu pihak sekolah menguruskan tempat duduk penonton/menjaga keselamatan di luar Dewan Sri Pinang. AJK sahaja
6. Kem Tahunan Kadet Bomba -Mengeratkan hubungan antara ahli-ahli. Mac

 

Semua ahli Kadet Bomba dan Penyelamat
7. Latihan Kawad Kaki -Persediaan untuk pertandingan kawad kaki. Sepanjang tahun /

Cuti sekolah

Ahli yang dipilih sahaja
8. Majlis perpisahan kepada ahli Ting 5&6 -Mengenang jasa baik.

 

 

Disediakan oleh :                                                     Disahkan oleh :

(Lee Yong Hao)                                                            (Pn. Ooi Hon Bu )

Setiausaha                                                                           Guru Penasihat

Kadet Bomba dan Penyelamat                                        Kadet Bomba dan Penyelamat

 

 

 

 

 

Uncategorized bomba.phe@smjk.edu.my on 30 Jul 2017

AGM 2016/17

LAPORAN MINIT MESYUARAT AGONG TAHUNAN 2017 PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

         Tarikh : 22/7/2017

         Masa :  10:30 a.m. – 12:30 p.m.

         Tempat : Sekolah

         Peserta : 82 orang, Pn.Ooi Hon Bu, En. Chiew Hong Chun, Cik Lye Wei Wan, Pn.Shuhaida bt. Sapar,

Pn.Zaharah bt. Mat Ail, Pn.Shamsul Mahida

 

         Objektif :

1) Untuk melantik ahli jawantankuasa 2017/18.

2)Untuk menukar AJK mentadbir pasukan kadet bomba dan penyelamat.

         Kandungan:   

Pasukan Kadet Bomba merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbir sekolah yang memberi       sokongan padu dan nasihat kepada kami mengadakan Minit Mesyuarat Agong Tahunan 2016/17.AJK 2017/18 kami akan menunjukkan kesungguhan semasa menyertai aktiviti kokurikulum. Hubungan yang erat dan kerjasama antara semua AJK baru jelas kelihatan apabila mereka berusaha untuk menjayakan pasukan kadet bomba dan penyelamat.Minit Mesyuarat Agong 2016/17 berjalan dengan lancer.

 

         Penambahbaikan:

 • Menggalakkan lebih banyak peserta menyertai pasukan kawad kaki ini.
 • Memberi pengetahuan yang lebih kepada peserta.
 • Meningkatkan stamina peserta.

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh,                                                                                                            Disahkan oleh,

 

 

_________________                                                                                                     __________________

Pn. Ooi Hon Bu                                                                                                             Pn. Tan Hooi Lean

Ketua Penasihat                                                                                                             Penyelaras Aktiviti Kokurikulum

Kadet Bomba dan Penyelamat                                                                                      SMJK HENG EE

SMJK HENG EE

 

Uncategorized bomba.phe@smjk.edu.my on 30 Jul 2017

Hari Sukan Tahunan Sekolah 2017

LAPORAN HARI SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 2017

         Tarikh : 12/7/2017

         Masa :  7:00 a.m. – 12:00 p.m.

         Tempat : USM

         Peserta : 28 orang dan Pn. Ooi Hon Bu

         Objektif :

1) Untuk memupuk disiplin dalam kalangan pelajar.

2)Untuk meningkatkan tahap kemahiran kawad kaki.

3)Untuk memahami pengetahuan tentang kawad kaki.

         Kandungan:   

Pasukan Kadet Bomba merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbir sekolah yang memberi       sokongan padu dan nasihat kepada kami untuk menyertai hari sukan tahunan sekolah.Pasukan kami akan menunjukkan kesungguhan semasa menyertai hari sukan tahunan sekolah ini. Hubungan yang erat dan kerjasama antara ahli jelas kelihatan apabila mereka berusaha untuk menjayakan hari sukan tahunan sekolah ini. Hari sukan tahunan berjalan dengan lancar

 

         Penambahbaikan:

 • Menggalakkan lebih banyak peserta menyertai pasukan kawad kaki ini.
 • Memberi pengetahuan yang lebih kepada peserta.
 • Meningkatkan stamina peserta.

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh,                                                                                                            Disahkan oleh,

 

 

_________________                                                                                                     __________________

Pn. Ooi Hon Bu                                                                                                             Pn. Tan Hooi Lean

Ketua Penasihat                                                                                                             Penyelaras Aktiviti Kokurikulum

Kadet Bomba dan Penyelamat                                                                                      SMJK HENG EE

SMJK HENG EE

Uncategorized bomba.phe@smjk.edu.my on 30 Jul 2017

Bertugas Konsert Malam Aneka Ragam

LAPORAN BERTUGAS KONSERT MALAM ANEKA RAGAM  2017

         Tarikh : 16/6/2017-17/6/2017

         Masa :  3:00 p.m. – 11:00 p.m.

         Tempat : Dewan Sri Pinang

         Peserta : 5orang , Pn. Ooi Hon Bu

         Objektif :

1) Untuk melancarkan konsert malam aneka ragam.

2)Untuk mejamin keselamatan tempat konsert diadakan.

3)Untuk memahami pengetahuan tentang penyelamatan.

         Kandungan:   

Pasukan Kadet Bomba merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbir sekolah yang memberi sokongan padu dan nasihat kepada kami untuk menjalankan duti konsert malam aneka ragam tersebut.Ahli kami yang duti konsert tersebut akan memberi kesungguhan semasa menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Ahli yang bertugas akan berusaha untuk melicinkan konsert tersebut dengan bertugas bersungguh-sungguh.

 

         Penambahbaikan:

 • Menggalakkan lebih banyak petugas menyertai konsert ini.
 • Memberi pengetahuan yang lebih kepada petugas.
 • Meningkatkan stamina petugas.

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh,                                                                                                            Disahkan oleh,

 

 

_________________                                                                                                     __________________

Pn. Ooi Hon Bu                                                                                                             Pn. Tan Hooi Lean

Ketua Penasihat                                                                                                             Penyelaras Aktiviti Kokurikulum

Kadet Bomba dan Penyelamat                                                                                      SMJK HENG EE

SMJK HENG EE

 

Uncategorized bomba.phe@smjk.edu.my on 30 Jul 2017

Pencubaan Hose Kecemasan Sekolah

LAPORAN PENCUBAAN HOSE KECEMASAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT 2016

         Tarikh : 14/5/2016

         Masa :  12:30 p.m. – 2:00 p.m.

         Tempat : Sekolah

         Peserta :  Semua AJK dan Cik Tan Li Ting

         Objektif :

1) Untuk mencuba membuka hose.

2)Untuk memastikan hose keadaan baik..

3)Untuk memahami pengetahuan tentang penyelamatan.

         Kandungan:   

Pasukan Kadet Bomba merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbir sekolah yang memberi       sokongan padu dan nasihat kepada kami untuk melicinkan perjalanan aktiviti ini . Peserta kem kawad kaki ini telah menunjukkan kerjasama semasa mencuba membuka hose kecermasan. Aktiviti dijalankan dengan lancer.

 

         Penambahbaikan:

 • Mencuba membuka hose dengan cepat.
 • Memberi pengetahuan membuka hose kepada ahli.

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh,                                                                                                            Disahkan oleh,

 

 

_________________                                                                                                     __________________

Pn. Ooi Hon Bu                                                                                                             Pn. Tan Hooi Lean

Ketua Penasihat                                                                                                             Penyelaras Aktiviti Kokurikulum

Kadet Bomba dan Penyelamat                                                                                      SMJK HENG EE

SMJK HENG EE

 

 

Uncategorized bomba.phe@smjk.edu.my on 30 Jul 2017

Kem Kawad Kaki

LAPORAN KEM KAWAD KAKI KADET BOMBA DAN PENYELAMAT 2016

         Tarikh : 19/12, 20/12, 22/12, 24/12/2016

         Masa :  8:00 a.m. – 12:00 p.m.

         Tempat : Sekolah

         Peserta : 25 orang ahli pasukan kawad kaki , Pn.Amira Syafiqa , Cik Atikah , Pn. Zaharah dan Cik Tan Li Ting

         Objektif :

1) Untuk memupuk disiplin dalam kalangan pelajar.

2)Untuk meningkatkan tahap kemahiran kawad kaki.

3)Untuk memahami pengetahuan tentang penyelamatan.

         Kandungan:   

Pasukan Kadet Bomba merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbir sekolah yang memberi       sokongan padu dan nasihat kepada kami untuk melicinkan perjalanan kem ini . Peserta kem kawad kaki ini telah menunjukkan kesungguhan semasa menyertai kem ini. Hubungan yang erat dan kerjasama antara ahli jelas kelihatan apabila mereka berusaha menjalankan kem ini. Aktiviti berjalan dengan lancer. Jadual cikgu bertugas yang disediakan (rujuk Lampiran 1).

 

         Penambahbaikan:

 • Menggalakkan lebih banyak peserta menyertai kem ini.
 • Memberi pengetahuan yang lebih kepada peserta.
 • Meningkatkan stamina peserta.

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh,                                                                                                            Disahkan oleh,

 

 

_________________                                                                                                     __________________

Pn. Ooi Hon Bu                                                                                                             Pn. Tan Hooi Lean

Ketua Penasihat                                                                                                             Penyelaras Aktiviti Kokurikulum

Kadet Bomba dan Penyelamat                                                                                      SMJK HENG EE

SMJK HENG EE

 

Uncategorized bomba.phe@smjk.edu.my on 30 Jul 2017

Kem Tahunan 2016

LAPORAN KEM TAHUNAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT 2016

         Tarikh : 17/9/2016

         Masa :  7:00 a.m. – 5:00 p.m.

         Tempat : Sekolah

         Peserta : 50 orang , Cik.Tan Li Ting , Pn. Zaharah , Cik Atikah

         Objektif :

1) Untuk memupuk disiplin dalam kalangan pelajar.

2)Untuk meningkatkan tahap kemahiran kawad kaki.

3)Untuk memahami pengetahuan tentang penyelamatan.

         Kandungan:   

Pasukan Kadet Bomba merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbir sekolah yang memberi       sokongan padu dan nasihat kepada kami untuk melicinkan perjalanan perkhemahan tersebut.  Peserta kem tahunan ini telah menunjukkan kesungguhan semasa menyertai kem ini. Hubungan yang erat dan kerjasama antara ahli jelas kelihatan apabila mereka berusaha untuk menjayakan kem tahunan ini. Aktiviti berjalan dengan lancar mengikut jadual yang disediakan (rujuk Lampiran 1).

 

         Penambahbaikan:

 • Menggalakkan lebih banyak peserta menyertai kem ini.
 • Memberi pengetahuan yang lebih kepada peserta.
 • Meningkatkan stamina peserta.

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh,                                                                                                            Disahkan oleh,

 

 

_________________                                                                                                     __________________

Pn. Ooi Hon Bu                                                                                                             Pn. Tan Hooi Lean

Ketua Penasihat                                                                                                             Penyelaras Aktiviti Kokurikulum

Kadet Bomba dan Penyelamat                                                                                      SMJK HENG EE

SMJK HENG EE

 

 

Lampiran 1

 

 

 

 

                                                           Jadual Waktu Kem Tahunan 2016                                          

Masa Aktiviti Tempat
7.00 a.m – 8.00 a.m Upacara pembukaan Kantin
8.00 a.m – 12.00 p.m Latihan kawad kaki Gelanggang Bola Keranjang
12.00 p.m – 1.00 p.m Makan tengah hari Kantin
1.00 p.m – 2.00 p.m Mengajar teori Gelanggang Bola Keranjang
2.00 p.m – 4.00 p.m Pertandingan teori dan kawad kaki Gelanggang Bola Keranjang
4.00 p.m – 5.00 p.m Upacara penyampaian hadiah Kantin
5.00 p.m Bersurai

« Previous Page